Kế hoạch đầu tư và phát triển 2010 - 2012

Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Duy Tân
Trong năm 2009, do số lượng học sinh ngày một tăng, cần tăng cường phòng học và phòng chức năng, đồng thời để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhà trường đã thuê thêm 3 villas để làm khu nội trú riêng cho học sinh nam. Năm 2010 trường dự kiến xây chi nhánh 2 tại số 264 đường Bắc Hải quận Tân Bình (nhà thuê 17 năm) với quy mô đào tạo hằng năm (từ niên khóa 2011-2012) là 120 học sinh nội trú