Kế hoạch đầu tư và phát triển 2010 - 2012

Trung tâm công nghệ sinh học
Công ty SEAEDI đã tham gia góp vốn với Công ty công nghệ Thế Hệ Mới để thuê đất đầu tư Vườn ươm sinh học ở Long Thành, là nơi thực tập cho học sinh Duy Tân các môn Công nghệ, Hóa, Sinh, kết hợp du lịch sinh thái, đồng thời cũng là nơi nghiên cứu và ươm các giống cây trái miền nhiệt đới phục vụ cho xuất khẩu.