Kế hoạch đầu tư và phát triển 2010 - 2012

SEAEDI - DELAWARE (USA)
Công ty SEAEDI LLC được thành lập ngày 11.5.2009, tại Bang DELAWARE Hoa Kỳ, địa chỉ đăng ký tại World Trade Center, 702 West Street, Suite 103, Thành Phố Wilmington 19801, New Castle.

Chức năng của Công ty: Hợp tác đào tạo quốc tế và tư vấn du học; Dịch vụ Homestay, hỗ trợ học sinh & sinh viên ở nước ngoài; Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Mỹ – Việt; giúp đỡ PHHS du lịch thăm con kết hợp xúc tiến thương mại, đại lý quảng bá sản phẩm VN tại Mỹ.