Liên hệ với chúng tôi


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: 226 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39322346

Fax: (08) 39326606

Email: eseaedi@gmail.com

Website: http://seaedi.vn       http://seaedi.us