Tình hình kinh doanh

1. SEAEDI, trụ sở công ty tại 226 Điện Biên Phủ:
Trụ sở chính của Công ty SEAEDI đặt tại số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7 Quận 3. Đây là tài sản của Công ty SEAEDI.

Thực hiện kế hoạch kinh doanh, từ năm 2007 đến năm 2009, Công ty hợp tác cung ứng các phương tiện và dịch vụ đào tạo như phòng ốc, trang thiết bị cho Trường Cán bộ Quản lý‎ doanh nghiệp CBAM và Viện Khoa học Pháp l‎ý và Kinh doanh quốc tế IBLA tổ chức các khóa đào tạo về quản trị kinh doanh, tiếng Anh chuyên ngành Pháp l‎uật thương mại quốc tế; đồng tổ chức các chương trình hội thảo quốc tế về các chủ đề: “Hội nhập kinh tế quốc tế, Vietnam và WTO, những khía cạnh pháp lý” “Vietnam sau 2 năm gia nhập WTO, những thành tựu và thách thức”; “khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, ảnh hưởng tới thị trường đầu tư tại Việt Nam”; “ASEAN- Hội nhập và hợp tác kinh tế khu vực, những bài học và triển vọng…”


2. Chi nhánh SEAEDI ở Nguyễn Giản Thanh:
Nhằm hỗ trợ các hoạt động dịch vụ cho các học sinh Trường Trung học phổ thông tư thục Duy Tân, như cung cấp tập vở, quần áo đồng phục và các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của học sinh, Chi Nhánh SEAEDI tại Nguyễn Giản Thanh Quận 10 được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4113024650 trên cơ sở hợp tác với HTX Đại Thành đầu tư sửa chữa cơ sở tại 106 Nguyễn Giản Thanh Quận 10 với đày đủ các phương tiện hiện đại như hệ thống trang thiết bị thực hành và hệ thống internet nối mạng toàn trường. Đây là cơ sở thí điểm ban đầu và cũng là tiền đề cho các hoạt động kinh doanh phục vụ theo chức năng của công ty gắn các hoạt động đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ các cơ sở giáo dục do Công ty SEAEDI đầu tư như hệ thống liên thông các trường Đai học và Cao đẳng quốc tế.

3. Trung học Phổ thông tư thục Duy Tân:
Trường Trung học cơ sở Dân lập Duy Tân thành lập theo Quyết định số 16/GD-ĐT/TC-QĐ ngày 30/07/1997 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM và trở thành Trường Trung học phổ thông dân lập Duy Tân theo Quyết định số 3222/QĐ-UB ngày 07/08/2003 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM.

Do nhu cầu phát triển giáo dục theo hướng xã hội hóa và yêu cầu bức thiết cần phát triển Trường Trung học Duy Tân là Trường Trung học có quy mô lớn, chất lượng đào tạo cao ở Việt Nam, Công ty SEAEDI đã đầu tư phát triển trường. Trụ sở Trường Trung học Phổ Thông Duy Tân chính thức dời về trụ sở mới ở 106 Nguyễn Giản Thanh, Quận 10, theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của Ủy Ban Nhân dân TP HCM về việc cho phép chuyển đổi Trường Trung học Phổ thông Dân lập Duy Tân thành Trường Trung học Phổ thông Tư thục Duy Tân.

Từ tháng 6 năm 2007, Công ty SEAEDI đã mua lại cổ phần của các cổ đông cũ và đã sở hữu toàn bộ 100% Trường Trung học phổ thông tư thục Duy Tân.